Krister Stendahl Memorial Lecture

Krister Stendahl Memorial Lecture hålls varje år till minne av Krister Stendahl, tidigare biskop i Stockholms stift och professor i bibelvetenskap vid Harvard Divinity School i USA. Han engagerade sig tidigt i religionsdialogen, framför allt mellan judar och kristna.

Efter en längre paus återupptas Krister Stendahl Memorial Lecture torsdagen den 30 november 2023 kl. 14.00 i Storkyrkosalen. Begränsat antal platser. Platser för allmänheten släpptes 1 november. Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan krävs för deltagandet. Anmäl dig till margareta.wennlund@svenskakyrkan.se senast 20 november.

OBS! Föreläsningen är fullbokad. Det går fortfaranda att anmäla sig, men då hamnar man på en väntelista i händelse av återbud.

Professor Katarina von Kellenbach var 2019 års föreläsare

Guilt and the Transformation of Jewish-Christian Relations var titeln på årets Krister Stendahl Memorial Lecture, som ägde rum 31 oktober kl 15 i Bringsalen på Ersta konferens.

Föreläsningen var välbesökt, bl a närvarade Krister Stendhals son Johan Stendahl och dottern Anna Langenfeld. Katharina von Kellenbach som innehar en professur i religionsvetenskap vid St. Mary's College i Maryland, USA, är för närvarande Corcoran Visiting Chair in Christian-Jewish Relations vid Center for Christian-Jewish Learning, Boston College. Innan dess var hon ledare för ett interdisciplinärt projekt med titeln Felix Culpa? Guilt as a Culturally Productive Force vid universitetet i Bielefeld, Tyskland.

Detta var den elfte Krister Stendahl Memorial Lecture, och den arrangerades liksom tidigare år i samarbete med Paideia, the European Institute for Jewish Studies in Sweden.

Föreläsningen spelades in och finns att se samt att läsa i pdf-form på vår blogg.

Tidigare Krister Stendahl-föreläsningar

Under varje föreläsning finns länkar till sammandrag och fulltext/videoupptagning

2018 Paula Fredriksen: Messy Monotheism and Interfaith Pluralism: Gods and Humans in the Roman Mediterranean

Läs referat och se film från föreläsningen via vår blogg

2017 Regina Polak: Migration: a chance for metanoia

Sammandrag Videoupptagning

2016 Rabbi Michael Melchior: When we work together for Peace we change 

Sammandrag Videoupptagning

2015 Mona Siddiqui: Love and Law in Christianity and Islam 

SammandragFulltext 

2014 Mary C Boys: Turn it and Turn it Again: The Vital Contribution of Krister Stendahl to Jewish-Christian Relations 

Sammandrag Fulltext

2013 Imam Feisal Abdul Rauf: Stendahlföreläsning

Sammandrag Videoupptagning

2012 Diana L. Eck: Frontiers of Faith: Religious Pluralism and our Common Future 

Sammandrag Fulltext

2011 Susanna Heschel: Jesus var inte från Schleswig-Holstein 

Sammandrag

2010: David Rosen: Is Religion the Problem or the Solution?

Sammandrag Fulltext

2009: Paul Knitter: Christianity and the Religions: A Zero-Sum Game? 

Sammandrag Fulltext