Stöd för utsatta EU-medborgare

Allt fler utsatta EU-medborgare befinner sig i Stockholm i hemlöshet och djup fattigdom. Svenska kyrkan ser alla människor som lika mycket värda och för oss finns inget motsatsförhållande mellan att stödja människor som befinner sig i akut nöd i Stockholm och att stödja på plats i respektive hemländer.

Akut stöd

Svenska kyrkan har ett omfattande socialt arbete som utgår från de lokala församlingarna. I Stockholm pågår stödverksamhet för utsatta EU-medborgare i flera församlingar, ofta i nära samarbete med andra samfund eller ideella aktörer. Det handlar framförallt om att kunna erbjuda övernattningsmöjligheter, hälsa och hygien, samt mat.

Ett exempel är projektet "Vinternatt 2" som är ett unikt samarbete mellan Stockholms stad, Röda Korset, föreningen Hopkok och kyrkor i Stockholm. Vinternatt 2 kom till med syfte att kunna erbjuda nattligt boende för hemlösa EU-medborgare under vintermånaderna.

Stöd på lång sikt 

Diskussioner pågår också om hur Svenska kyrkan, tillsammans med andra aktörer kan stötta fattiga EU-migranter genom exempelvis sysselsättning på svensk arbetsmarknad och möjligheter till fortbildning.

Påverkansarbete

Under kyrkomötet, som avlutades 19 november 2014, gjordes ett uttalande för att lyfta den svåra situationen för EU-migranter. I uttalandet uppmanades Sveriges kommuner, regering, riksdag och Svenska kyrkan på alla nivåer att arbeta för att förbättra situationen för EU-migranter.  Bland annat uppmanade man:

  • Sveriges kommuner att ta sitt ansvar för människor i nöd och att i samråd med frivilligorganisationer och kyrkor hitta modeller som förbättrar situationen för fattiga EU-migranter som vistas i kommunen.

  • Sveriges regering och riksdag att verka för att minska fattiga EU-migranters utsatthet, både genom att kraftfullt agera inom EU och genom att tydliggöra och respektera EU-migranters mänskliga rättigheter, särskilt barnens rättigheter. 

Svenska kyrkan deltar också i arbetet med att påverka EU:s medlemsländer vad gäller socialpolitik och skydd för minoriteter, bland annat genom kyrkliga organisationer på europeisk nivå.

Stöd till utsatta i Rumänien 

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer ett arbete som Franciskaner-orden driver i ett socialt center i byn Roman i regionen Moldova. De flesta som får stöd av det sociala centret är romer. Projektet är ett samarbete med vår norska systerorganisation Kirkens Nödhjälp. 

I projektet ingår bland annat förskola och skola, andra chansen-skola för personer i åldern 10-30 år som inte gått i skola tidigare, ett mål mat om dagen till skolelever, hälsovård, kurser i sömnad för att fler ska få arbete, kurser i trädgårdsarbete, arbete för kvinnors och barns rättigheter, tillgång till rent vatten och förbättrade sanitära förhållanden.
Läs mer om hur du kan stödja romer i Rumänien