Foto: Alex & Martin

Begravningssed i förändring

Begravningsseden i vårt land håller på att förändras. Det faktum att Svenska kyrkan inte längre är statskyrka har förändrat vår roll, vilket ställer krav på oss att hitta nya förhållningssätt till anhöriga och andra som vänder sig till Svenska kyrkan.

Projektet "Begravningstradition i förändring" utmynnade i en förstudie som innehåller en genomgång av forskning och annan insamlad kunskap på området under de senaste 15 åren, samt en intervjuundersökning bland personal i Stockholms stifts församlingar. Lena Edlund genomförde intervjuerna och skrev rapporten, som du kan ladda ner via länken.
Läs och ladda ner rapporten här

Bok om begravningssedens förändring till alla församlingar

Utifrån rapporten har vi tagit fram en bok som lanserades sommaren 2016. Boken kan laddas ned gratis (se spalten till höger) och församlingar kan utan kostnad beställa boken via formuläret till höger. Den är tänkt att inspirera till samtal och bearbetning av den nya situation som vi står inför. Anmäl hur många böcker ni behöver i formuläret till höger.

Begravning utan ceremoni ökar

Antalet stockholmare som inte får någon begravningsceremoni alls ökar snabbt. Nu är det en av tio. De anhöriga har svårt att hitta tid för begravningsgudstjänst inom en månad, vilket gör att begravningsgudstjänst med urna ökar. Vi ser också att de borgerliga begravningarna ökar. I delar av Stockholms stift får präster och kyrkomusiker alltmer avancerade önskemål att ta ställning till och man upplever att människor är allt mindre hemma i den kyrkliga begravningstraditionen. Därför behöver vi hjälpas åt att se, förstå och dela med varandra för att så småningom kunna fatta strategiska beslut.

Alla perspektiv är viktiga. Kyrkomusiker, bokningsansvariga, vaktmästare och präster arbetar med begravningar varje vecka. Fler medarbetare möter anhöriga i sorgegrupper, i barn- och ungdomsarbetet och genom andra grupper. Begravningsbyråns representanter bär på ovärderliga perspektiv och erfarenheter. Vi har alla en personlig relation till död och begravning.

Tre föredrag om Begravningssed i förändring

Sökarljuset på och viktiga frågor att besvara

Stiftskansliets team gudstjänst har medvetet haft sökarljusen på traditionsförändringar som vi tror kräver eller kommer att kräva en genomtänkt strategi från kyrkans sida. Detta för att behålla trovärdighet, identitet och attraktivitet.

Vi tänker oss att det kommer att bli avgörande för Svenska kyrkan, som är en del av en världsvid kyrka, att vi kan svara på följande frågor:
Vad är omistligt för att en begravning ska kunna kallas kristen?
Vad vill vi värna om i vår begravningstradition?

Kan vi svara på de frågorna så är det lättare att vara flexibel i mötet med de sörjande.

Boken är tänkt att inspirera till samtal om församlingens begravningsarbete som är så viktigt i mötet med människor.