Foto: Pia Lundberg

Föräldrar i kyrkan

Häng med på träffar med verktyg omkring föräldraskap och forskning som visar på vad som främjar barns positiva utveckling, föräldracaféer, föreläsningar och matkvällar.

Alla föräldrar vill sitt barns bästa och vill uppleva glädjen av att vara med i sitt barns utveckling från det lilla barnet till en vuxen och självständig individ. Men ibland kan det kännas svårt att vara förälder. Då kan det vara skönt att ha andra vuxna att prata med och få stöd i sitt föräldraskap. En möjlighet som finns i all barn- och familjeverksamhet.

Föräldrastöd

I flera församlingar, ofta i samarbete med kommun/stadsdelar, erbjuds föräldrastöd till både ensamstående föräldrar eller par. Det kan vara träffar med verktyg omkring föräldraskap och forskning som visar på vad som främjar barns positiva utveckling, föreläsningar, matkvällar och föräldracaféer. Kontaktuppgifter Stockholms stift eller  Passa på och besök din kyrka och upptäck de möjligheter som finns där.  

Tystnadsplikt

Genom sin tystnadsplikt ger prästen en unik möjlighet för den som behöver prata. I Svenska kyrkans barn- och familjearbete vill vi, med Jesus som förebild och med barnen i centrum:

  • låta varje människa ha möjlighet att utvecklas som person och dela tro och livsfrågor på sina villkor

  • dela med oss av kyrkans sång- och psalmskatt

  • finnas på olika arenor som till exempel förskolor/skolor, på nätet och för dem som befinner sig i en utsatt situation

  • vara en plats där barn alltid är välkomna och kan känna sig hemma.

Markus 10:13-16

 "Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ’Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.’ Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”

Markus 10:13-16.