Internationella utskottet

Utskottet ska hantera de internationella frågorna och därtill hörande ärenden.

Ordinarie ledamöter

Klas Ek (ViSK), ordförande

Ulla Birgersdotter (POSK), vice ordförande

Nanna Tranströmer (S)

Elisabeth Lanner (ÖKA)

Donald Molander (BA)

Ersättare

Jean-Pierre Zune (S)

Annette Denborg (C)

Marja Sandin Wester (MiSKDG)

Frida Falk (POSK)

Antonia Christiansson (BA)