Om Stockholms stift

Stockholms stift bildades 1942 och är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift. Här finns en mångfald av kulturell bakgrund, religionsutövning, sociala förhållanden, samlevnadsformer och kulturutbud.

Biskop Andreas

Andreas Holmberg vigdes till biskop för Stockholms stift den 22 september 2019.

Kontakt Stockholms stift

Här finner du kontaktuppgifter till funktioner och personal inom stiftsorganisationen och Svenska kyrkans unga i Stockholms stift samt för själavård.

Medlemskap i Svenska kyrkan

Genom ditt medlemskap är du med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för människovärde och livskvalitet.

Arbeta i kyrkan

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på. Församlingarnas huvuduppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Organisation

Stiftets uppgift att är att främja församlingarnas verksamhet på olika sätt, förvalta stiftets egendomar och utöva tillsyn över att evangelium förkunnas rent och klart i stiftets församlingar.

In English

The Diocese of Stockholm is the youngest of the 13 dioceses of the Church of Sweden.

Hitta din församling

Här finns länkar till församlingarnas webbplatser. Du kan också söka efter din egen församling.