Reportage

Under denna meny samlas texter som är tillgängliga för församlingar och pastorat inom Stockholms stift att ta för eget bruk. Högupplösta bilder och texter är fria att använda i sin helhet eller delar av dem, så länge som byline anges.

Materialet kommer finnas att hämta i Teamsgruppen Kommunikatörer i Stockholms stift. Om du inte är medlem i gruppen men ändå vill använda materialet så kontakta pia.runsten@svenskakyrkan.se på stiftskansliet. 

1 500 dagar som biskop: några vanliga dagar finns inte

Den 22 september 2019 vigdes Andreas Holmberg till biskop för Stockholms stift. Han efterträdde Eva Brunne som tjänstgjort sedan 2009. Höga förväntningar mötte, många förfrågningar och möten. Som biskop säger Andreas Holmberg att han använder mer “soft power” än exekutiv makt. Blev det som han hade tänkt och vilka utmaningar kan anas vid horisonten?

En resa genom Stockholms musikhistoria

Sedan 2019 har gamla böcker och noter letats fram ur kyrktorn, i påsar, bakom orglar och i dammiga hyllor. Nu ska denna upphittade, kanske bortglömda, skatt bli levande kyrkomusik igen.

Begravningssed i förändring: Nya influenser påverkar hur vi tar hand om våra döda

Antalet stockholmare som inte får någon begravningsceremoni alls, eller där kremeringen redan är genomförd vid begravningsceremonin, ökar snabbt. Fyller begravningen fortfarande en viktig funktion, och vad kännetecknar en kristen begravning egentligen?