Interreligiöst Fredsforum

Stockholms stift medverkar i Interreligiöst Fredsforum. Ett nätverk av människor från olika religiösa samfund och organisationer, som vill lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd.

Nätverket har sin upprinnelse i en konferens som den europeiska avdelningen av Religions for Peace anordnade 2008. De svenska deltagarna beslutade att fortsätta träffas för att bygga upp någon form av samarbete, och på den vägen är det.

Interreligiöst Fredsforum är ett löst sammansatt nätverk, där några deltagare är officiella representanter för religiösa samfund och organisationer, och andra är med som privatpersoner. Nätverket tog initiativ till att fira World Interfaith Harmony Week första veckan i februari med aktiviteter och ljusmanifestation i och utanför Medborgarhuset under rubriken ”Ljus på Medis” 2012-2014.

Vandring för vänskap

Interreligiöst Fredsforum har utvecklat ”Vandring för vänskap”, som är ett sätt att lära känna varandra genom att gå ett stycke väg tillsammans. Vi går mellan olika ställen som har en symbolisk betydelse – inte i första hand ”religiösa” platser, utan platser som är förknippade med något minne, en händelse eller en person. På dessa platser stannar vi, någon berättar något eller läser en dikt eller annan text. Men det viktigaste är samtalen som uppstår på vägen, då vi kan berätta för varandra varifrån vi kommer och vart vi är på väg i våra liv.

Den första Vandring för vänskap ägde rum 14 december 2014, då vi vandrade i Stockholms city, med början vid skulpturen Non-violence, den ”knutna revolvern” på Sergelgatan.

Den andra vandringen utgick från Almarna i Kungsträdgården med deras historia av miljöaktivism i maj 2015, och avslutande fika i Djurgårdskyrkan som Oscars församlings internationella grupp hade ordnat.

Den tredje vandringen utgick från Astrid Lindgrens terrass i Vasaparken kl 14, och avslutades på Birkagården, en anrik plats för samtal och lärande. En video från den vandringen ingår i Sveriges Kristna Råds Fredsantologi, och här ges både glimtar från vandringen en presentation av tankarna bakom den.

Den fjärde vandringen utgick från Ljusets kyrka i Hallunda och gick till moskén i Fittja, där vandringen avslutades med fika.

Därefter har vandringar bland annat skett på Drottninggatan någon månad efter terrordådet där våren 2017 och på Norra Begravningsplatsen.

Vandring för vänskap har fungerat mycket bra och är ett koncept som vi gärna ser att andra tar upp och utvecklar på sitt eget sätt!

Läs mer om Vandring för vänskap

Interreligiös samverkan för klimatet

Den 24 januari ordnade Interreligiöst Fredsforum ett rådslag om interreligiöst klimatarbete, dit vi bjöd in miljöengagerade människor från olika religiösa traditioner. Vi berättade för varandra hur våra olika traditioner inspirerar oss att ta ansvar för vår jord, och samtalade om hur vi ska kunna samverka.  Tankar om att ta vård om och leva i harmoni med jorden är centralt i många religioner. Uttalanden i klimatfrågan finns från såväl kristet som muslimskt, baha’í och buddhistiskt håll, och vi tror att den andliga dimensionen är viktig i arbetet för att rädda vår planet.

Interreligiöst Fredsforums Facebooksida