Några personer sitter och samtalar inomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkans familjerådgivning

Kyrkans Familjerådgivning erbjuder samtalsstöd för familjer, par och ensamstående med samlevnadssvårigheter och livskriser.

Familjerådgivningsarbetet är ett undersökande och bearbetande arbete med samtalet som instrument och leds av personer med för ändamålet professionell utbildning - socionom eller psykolog med vidareutbildning i psykoterapi. I familjerådgivarens kompetens ingår självfallet också förtrogenhet med tro- och livsåskådningsfrågor. Allt arbete sker under sträng sekretess.

Förteckning över mottagningar i stiftet

Kyrkans Familjerådgivning Stockholm
Högalids kyrkväg 7
117 30 Stockholm

Handenterminalen 1
136 40 Handen
 
Tel 08-615 11 70, fax 08-642 03 40

Brännkyrka församlings familjerådgivning
Götalandsvägen 191, 125 35 Älvsjö
Tel 08-447 11 45
Mer information på Brännkyrka församlings webb

Kyrkans Familjerådgivning Sollentuna och Upplands-Väsby 
Sollentuna församlingshus
Sköldvägen 10-12
191 21 Sollentuna
Tel 08-505 513 49, 08-555 168 31
Upptagningsområde: Eds, Fresta, Hammarby och Sollentuna församlingar
Mer information på Sollentuna församlings webb

Kyrkans Familjerådgivning Vallentuna
Kyrkvägen Stefansgården
Box 71
186 21 Vallentuna
Tel 08-511 862 36
Upptagningsområde: Vallentuna församling
Mer information på Vallentuna församlings webb

Kyrkans Familjerådgivning i Österåker-Östra Ryd

Bergavägen 13
184 21 Åkersberga
Tel 08-540 845 25
Upptagningsområde: Österåker-Östra Ryds församling