Organisationsbidrag

Organisationsbidrag ges till organisationer som är verksamma inom Stockholms stift och har en tydlig koppling till Svenska kyrkan. Från och med år 2012 regleras organisationsbidraget genom avtal mellan stiftet och respektive organisation.

Sista ansökningsdag för organisationsbidrag för 2023 och 2024 är 30 april 2022. Bidraget ges för två år. Stiftsstyrelsen har fattat beslut om att tidigarelägga behandlingen av inkomna ansökningar, så att beslut kan fattas innan maj månads utgång.

Utrymmet för att dela ut organisationsbidrag är tyvärr mycket begränsat.

För mer information se policyn för organisationsbidrag nedan.

Policy för organisationsbidrag

Uppdaterade blanketter för ansökan och utvärdering här nedan.

Sök organisationsbidrag för 2023 och 2024 senast 30 april 2022.

Utvärdering efter avslutad bidragsperiod
Efter avslutad bidragsperiod ska en utvärdering genomföras och lämnas till stiftsstyrelsen senast 31 mars nästkommande år.
Fyll i utvärderingen här