Organisationsbidrag

Organisationsbidrag ges till organisationer som är verksamma inom Stockholms stift och har en tydlig koppling till Svenska kyrkan. Från och med år 2012 regleras organisationsbidraget genom avtal mellan stiftet och respektive organisation.

Sista ansökningsdag för organisationsbidrag för 2022 är 30 april 2020 och stiftsstyrelsen fattar beslut i september.
(Obs nytt datum för ansökan)

Policy för organisationsbidrag

Uppdaterade blanketter för ansökan och utvärdering här nedan.

Sök organisationsbidrag för 2022 senast 30 april 2021

Utvärdering efter avslutad bidragsperiod
Efter avslutad bidragsperiod ska en utvärdering genomföras och lämnas till stiftsstyrelsen senast 31 mars nästkommande år.
Fyll i utvärderingen här

Kontakt: Biträdande stiftsdirektor Niclas Blåder  08-508 940 05 
niclas.blader@svenskakyrkan.se