Foto: Eva Åhlander

Religionsmötesfrågor

I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändiga för att människor av olika tro ska leva tillsammans.

Stockholms stift arbetar operativt, analytiskt och strategiskt i religionsmötesfrågor. Syftet är att verka för förståelse, samarbete och goda relationer mellan människor av olika tro. Vi samarbetar också med olika samhällsinstitutioner, organisationer och enskilda. Omvärldsbevakning och kunskapsförmedling utgör en stor del av arbetet.

Några av våra samarbetspartners är Interreligiösa rådet i Stockholm, Interreligiöst Fredsforum och Samarbetsrådet för judar och kristna.

VI erbjuder

• Kurser och seminarier för olika målgrupper
• Handledning och rådgivning
• Samtalsgrupper
• Nätverk för samverkan och gemensam reflektion
• Föredrag och medverkan i panelsamtal
• Studieresor
• Bibliotek med litteratur om religionsmötets teologi och praktik