Kyrkans Familjerådgivning först i stiftet att få Regnbågsnyckeln

Kyrkans familjerådgivning i Stockholm stift har, genom utbildning och samtal, reflektion ökat medvetenheten om sig själva och de synliga och osynliga normer som de bär på. För detta arbete tilldelades de Regnbågsnyckeln.

Nyckelmärkningscermoni hölls den 13 maj 2019 i Klarahuset under festliga och högtidliga former. Det hölls tal av styrelseledamöter i familjerådgivningen, processledare i Regnbågsnyckeln från Sensus och stiftsprost Niklas Blåder. Det sjöngs också en nyskriven psalm på temat, skriven av Maria Agstam Häggkvist och Hannes Tidare.

Kyrkans familjerådgivning i Stockholm stift har det senaste året, genom utbildning och samtal, fördjupat sina kunskaper om vad det är att vara människa och HBTQ-person, reflekterat över bibelsyn och tolkning, och framförallt blivit mer medvetna om sig själva och de synliga och osynliga normer som de bär på. För detta arbete tilldelades de Regnbågsnyckeln.

Regnbågsnyckeln indikerar att Kyrkans familjerådgivning har tagit ett aktivt beslut för att i allt verka för inkludering och mångfald. Att terapeuter och styrelse har blivit mer medvetna och processat tillsammans kring frågor som rör normer, makt och människosyn. Denna process har landat i en mångfaldsvision fylld av konkreta planer för hur detta ska bli verklighet.   

fördjupad förståelse och öppenhet för normkritiskt tänkande

Kyrkans familjerådgivning vittnar själva om att det har varit en otroligt viktig och bra process för dem trots att många redan har en gedigen utbildning inom området. De har inte bara fått en fördjupad förståelse för tagit HBTQ perspektivet utan också öppnat upp för ett normkritiskt/normkreativt tänkande i deras arbete.

- För att på allvar möta människor som dem de är behöver vi börja med att se oss själva, våra beteende, vårt språk, och våra egna normer. Detta har varit en stor och betydelsefull del av den process som Kyrkans familjerådgivnings terapeuter och styrelse gått igenom, säger representanter från styrelsen.

Som först ut i Stockholm stift sänder Kyrkans familjerådgivning signaler till inte bara kristna HBTQ-personer, utan egentligen till alla att rådgivningen vill vara en trygg plats, och att här ska människor bli sedda och bekräftade oavsett vilka de är, och oavsett hur deras familjekonstellation ser ut.    

Läs mer om Kyrkans familjerådgivnings mångfaldsplan