Foto: Bror Bror

Seminarieserien Tro, Hopp och Kärlek

Inför Stockholm Pride 2020 spelades seminarieserien Tro, Hopp och Kärlek spelats in. Filmerna får gärna kostnadsfritt visas i församlingar och i andra sammanhang.

Seminarieserien Tro, Hopp och Kärlek är en samverkansproduktion mellan Stockholms stift, Sensus studieförbund samt Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr tillsammans med riksförbundet Noaks Ark, Folkteatern Gävleborg, Teater Västernorrland och Riksteatern.

Samtalet fortsätter!

Studieförbundet Sensus och Antidiskrimineringsbyrån, Stockholm Norr har tagit fram ett samtalsunderlag som innehåller praktiska tips för trygga och inkluderande samtal samt lite frågeställningar som gör det lättare att komma igång.
Materialet hittar du här

 Kontaktperson Linda Olofsson, linda.olofsson@svenskakyrkan.se  

TRO
Vad kan det innebära att vara religiös och HBTQ-person? Tre personer med judisk, kristen respektive muslimsk tro delar sina personliga erfarenheter av utmaningar och positiva upplevelser i ett samtal om tro och identitet.

HOPP
En infektionsläkare som hittar ett dödligt virus.
En präst viger som sitt liv åt de smittade.
En begravningsentreprenör som tar hand om de döda.

Kurage är ett nyskrivet drama baserat på berättelser om dem som stod upp i stormen och gjorde vad de ansåg vara rätt i en fördömande samtid. Föreställningen fokuserar på civilkurage under AIDS-epidemin i Sverige och tar sin utgångspunkt i verkliga händelser och öden. Följ en läsning av delar ur föreställningen och ett efterföljande samtal om människovärde, mod, civilkurage och hopp.

KÄRLEK 
Vad är kärlek? Vad säger Bibeln om kärlek? Vilka normer finns kring kärlek och hur kan kyrkan förhålla sig till dem? Följ inspelningen av podden Präster med gäster med Annafia Trollbäck och Rebecka Tudor. Dagens gäst är den största av dem alla: Kärleken!

Ett kors av regnbågsfärgade blommor.

HBTQI i Svenska kyrkan Stockholms stift

Varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud. I Svenska kyrkan ska därför alla människor mötas med kärlek och respekt, oberoende av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.