En person i skjorta sitter i skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Välkommen till det ignatianska nätverket i Stockholms stift!

Genom att anmäla dig till nätverket får du information om endagsretreater, föredrag och andra arrangemang med anknytning till ignatianskt inspirerad andlighet som anordnas i församlingar inom Stockholms stift.

Det ignatianska nätverket är öppet för alla intresserade och har för närvarande drygt 300 medlemmar.

Utbildning för följeslagare

Om du är intresserad, kontakta Eva Sjödén.

Vägledda retreater

Varje år anordnas en sex dagar lång retreat i januari och en fyra dagar lång i augusti på katolska stiftsgården Marielund, samt en fyra dagar lång online-retreat i oktober. Retreaten betonar tystnad och egen bön. Varje dag träffar du en följeslagare, som tillsammans med dig hittar bibeltexter och hjälper dig att urskilja Guds tilltal till dig. Mässa firas dagligen, när retreaten är på Marielund. På online-retreat erbjuds gemensam bön flera gånger varje dag.

Gå med i nätverket

Anmäl ditt intresse till:
Eva Sjödén
eva.sjoden@svenskakyrkan.se