Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner.

Du har rätt att bli bemött med respekt. Ingen har rätt att utnyttja din tillit för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Det gäller överallt, även inom kyrkan. Ändå kan det som inte får ske hända när människor möts.

Svenska kyrkan ger dig som blivit utsatt för övergrepp i kyrklig miljö stöd. Det gäller både barn, ungdomar och vuxna.

Vad är sexuella övergrepp?

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som omoraliska. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

Övergrepp ska inte tystas ner

Tidigare tystades sexuella övergrepp ofta ner. Det ledde inte sällan till att den som drabbats kände skuld och skam medan förövaren kunde fortsätta utan att hens handling ifrågasattes. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

Kontaktpersoner ger stöd och råd

Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, en kvinna och en man i varje stift, som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer.

Kontaktpersoner i Stockholms stift

Jemima Bentham, tel 08-402 36 17
Erik Lundström, tel 08-402 36 18

Mer information finns på Svenska kyrkans webbplats