Barn med albinism behöver skyddas

Linnéa Román är engagerad i arbetet för att skydda barn med albinism, som är utsatta för diskriminering och våld i Tanzania på grund av sitt utseende.

Linnéa Román är 27 år och nyligen hemkommen från sin sjätte resa i Tanzania. Under den senaste resan har hon samlat in material till sin masteruppsats som skrivs inom ramen för Religion i Fred och Konflikt vid Uppsala universitet. Uppsatsen handlar om livssituationen för personer med albinism i Afrika och baseras på Linnéas observationer och samtal med en tanzanisk kvinna, Martha, som dedikerat sitt liv till att skydda barn med albinism.  

Varför Tanzania? 

Jag följde med Sofia kammarorkester och kyrkokör på deras turné till norra Tanzania år 2016. Under resan fick jag möta ett Tanzania som gjorde mig nyfiken på att lära mig swahili och bättre förstå vilka möjligheter och utmaningar som finns i landet, men också i Afrika som stort. 

Hur har ditt engagemang för personer med albinism växt fram? 

Inför en intervju med Martha – en kvinna med albinism som driver organisationen Peacemakers for Albinism and Community – förstod jag hur illa personer med albinism behandlas. Mitt engagemang har vuxit fram från Marthas vittnesmål och outtröttliga kamp att skydda barn med albinism, men också tack vare personer i Sverige som i sin tur engagerat sig och stöttat Marthas arbete. 

Berättelser från Tanzania 

I julas bodde 25 barn hemma hos Martha och hennes man Edmund. Med knappt 1200 kr i månaden och 400 kr på sparkontot kämpar de för att över huvud taget mätta alla. Jag gjorde en liten film om julen, Marthas engagemang och uppoffringar för att stötta dessa utsatta barn. Borde det egentligen inte vara lättare för henne och Edmund att inte hjälpa till eftersom det är en sådan ekonomisk påfrestning?
- Situationen är svår, svarade Martha, men jag kan inte lämna barnen. Jag har aldrig sett någon stanna för att ta hand om barn med dessa behov. Och om också jag känner att jag inte kan… det känns som att jag kastar in dem i elden. Det kan jag inte låta ske. 

Du är också konstnär och din konst är betydelsefull bland annat för arbetet för människor med albinism 

Ja, jag har ritat en stor mandala som jag trycker på posters och tygkassar och så syr jag själv upp portmonnäer och sminkväskor som jag säljer för att medvetandegöra albinism och stötta Marthas arbete. Jag har också ett intresse för fotografi och använder foton och det skrivna ordet för att berätta om albinism på sociala medier på ett sätt som känns levande och engagerar.

Framtidsvision  - för Dig själv och yrkesarbetet – och engagemanget för människor med albinism?

Jag önskar få jobba för en organisation som arbetar med minoritetsgrupper, kunskapsbyggande och utveckling runt om i världen. Jag vill fortsätt stötta Martha och barnen genom att nå fler personer som får höra om albinism. Jag hoppas att under 2022 kunna föreläsa om just albinism, Marthas liv och visa den korta filmen jag har gjort, förhoppnings också ställa ut mina fotografier. Jag kommer göra vad jag kan för att barn med albinism ska få bli vuxna och gamla med albinism.