Foto: Marcus Engström

Samisk församlingsverksamhet

Hagsätra kyrka i Vantörs församling har nu fått stiftets uppdrag att inrymma den samiska kyrkliga verksamheten inom sin församling.

Kalender för samiska gudstjänster i Hagsätra kyrka

De samiska gudstjänsterna gör uppehåll under vårterminen.
På grund av coronarestriktionerna. 

Däremot kommer digitala betraktelser och sånginslag att publiceras här, det första på midfastosöndagen. 

För mer information kontakta Lovisa Tideström Underdal, präst i Vantörs församling, lovisa.underdal@svenskakyrkan.se, tel 08-556 572 35

 

Den samiska nationaldagen

Den 6 februari firas den samiska nationaldagen i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Den 6 februari 1917 hölls det första samiska landsmötet och samer samlades  för första gången för att arbeta för gemensamma intressen över hela Sameland - Sápmi.

Läs mer om samiskt på Svenska kyrkans webb