Foto: Marcus Engström

Samisk församlingsverksamhet

Hagsätra kyrka i Vantörs församling har nu fått stiftets uppdrag att inrymma den samiska kyrkliga verksamheten inom sin församling.

Kalender för samiska gudstjänster i Hagsätra kyrka

De samiska gudstjänsterna gör uppehåll under januari och februari.
På grund av coronarestriktionerna. 

För mer information kontakta Lovisa Tideström Underdal, präst i Vantörs församling, lovisa.underdal@svenskakyrkan.se, tel 08-556 572 35

 

Den samiska nationaldagen

Den 6 februari firas den samiska nationaldagen i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Den 6 februari 1917 hölls det första samiska landsmötet och samer samlades  för första gången för att arbeta för gemensamma intressen över hela Sameland - Sápmi.

Läs mer om samiskt på Svenska kyrkans webb