Foto: Marcus Engström

Samisk församlingsverksamhet

Hagsätra kyrka i Vantörs församling har nu fått stiftets uppdrag att inrymma den samiska kyrkliga verksamheten inom sin församling.

Kalender för samiska gudstjänster i Hagsätra kyrka

Varmt välkomna till våra samiska träffar i Vantörs församling, Hagsätra kyrka! Vi firar gudstjänst tillsammans sista söndagen i varje månad, från januari till och med maj månad.

Klockan 17 bjuder vi på fika och samtal och klockan 18 firar vi en enkel gudstjänst tillsammans, med inslag av de samiska språken. I maj planerar vi för en familjelördag!

Vill du ha mer information?
Kontakta Lovisa Tideström Underdal, präst.
Tel 08-556 572 35 e-post: lovisa.underdal@svenskakyrkan.se 

FILM
Från Botkyrka till Lofsdalen - samtal med Bo Lundmark

Se filmen med Bo Lundmark där han samtalar med Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Botkyrka om sin tid som präst i Sapmi.

https://www.youtube.com/watch?v=W8uBGjCfkQc&t=9s 

Ett svartvitt sameporträtt tryckt på en spånskiva står i Uppsala domkyrka.

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

Ärkebiskopen framförde Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket en andra gång i Luleå domkyrka. Se gudstjänsten i sin helhet eller som sammandrag.

Nya nordsamiska psalmboken

I januari 2021 kom den efterlängtade nordsamiska psalmboken. Beslutet att ta fram en psalmbok på nordsamiska togs i kyrkomötet 1992, och boken innehåller översättningar av psalmer och sånger hämtade från svensk, norsk och finsk tradition.

Mika blev ungdomsledare på samiskt konfirmandläger

Mika Jonsson Gehrke växte upp i två skilda kulturer. Som barn var det naturligt och allt hon visste om. Idag känner hon en stolthet över att vara den hon är - både same och svensk.

"Samisk konfirmation 2022" är inte publicerad

Den samiska nationaldagen

Den 6 februari firas den samiska nationaldagen i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Den 6 februari 1917 hölls det första samiska landsmötet och samer samlades  för första gången för att arbeta för gemensamma intressen över hela Sameland - Sápmi.

Läs mer om samiskt på Svenska kyrkans webb

Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.

Samiska

Sedan flera år pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.

"Det känns som en bön har gått i uppfyllelse"

2018 års samiska kulturpristagare har ”bidragit till ökad trygghet och hemkänsla för samer i kyrkorummet”. Stort, overkligt och en bön som gått i uppfyllelse – så beskriver ena pristagaren, Porjusbon Anna-Stina Svakko, det glada beskedet.