Foto: Alex o Martin/IKON

Vad är en begravning

Nyhet Publicerad

En begravning består av många delar och kan vara enligt Svenska kyrkans ordning eller en borglig begravning för den som inte är medlem i Svenska kyrkan

T ex och här kan vi fylla på mer

Tacksägelse
Anhöriga bjuds in att delta i en gudstjänst där namnet på den avlidne läses upp, ett ljus tänds och församlingen hedrar med klockringning.

Samtal med präst
Har präst inte varit kontaktad tidigare så får han/hon uppgifter om kontaktperson när begravningstid är bokad. Prästen tar därefter kontakt med anhöriga för att ha ett samtal

Begravningsakt
Utformas tillsammans med prästen och innehåller såväl ceremonier som psalmer och kan varieras på många sätt. Att lämna kistan i kyrkan kallas "Avsked i kyrkan"

Minnesstund
Många vill träffas direkt efter begravningen över en bit mat eller kaffe. I anslutning till flera av våra kyrkor finns samlingslokaler anpassade för detta. Att låna lokalen är kostnadsfritt i samband med begravning.

Gravsättning
Gravsättning av kista sker som regel samma dag som begravningen äger rum. Gravsättning av urnor, aska i askgravplats eller minneslund sker efter överenskommelse??