Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkans Hus och Mariasalen

Kyrkans Hus i Mantorp sjuder av verksamhet hela dagarna. Här träffas barngrupper, körer, syföreningen, daglediga, cafégäster, körer och mycket mer.

Här finns också arbetsrum för personalen.

Mariasalen (kyrksalen) stod klar och invigdes våren 2016. Här firas gudstjänst/mässa varje söndag kl 10.00 under höst-vinter och våren. Under sommaren firas söndagens förmiddagsgudstjänst i någon av församlingarnas övriga kyrkor