Meny

Ekeby kyrka och lokal

Ekeby kyrka och kyrkogård är bland de äldsta i Boxholms församling. Kring kyrkan breder öppna fält ut sig och ett stycke norrut finns ett fornlämningsrikt område med stensträngar, stensättningar och skålgropar.

Samlingssal

I Ekeby kyrka finns en samlingssal i kyrkan, Christinasalen.