Foto: Lisbeth Nilsson

Ekeby kyrka och lokal

Ekeby kyrka och kyrkogård är bland de äldsta i Boxholms församling. Kring kyrkan breder öppna fält ut sig och ett stycke norrut finns ett fornlämningsrikt område med stensträngar, stensättningar och skålgropar.

Ekeby kyrka med gravar omgärdade av häckar i förgrunden. Kyrkan är röd med tegeltak.

Ekeby kyrka

Den nuvarande kyrkan är daterad till 1600-talet men flera av kyrkans inventarier är från 1100 talet och framåt. Kyrkan har fått sin rosa färg genom att pulverisera tegelsten som sedan blandats med vit färg

Samlingssal

I Ekeby kyrka finns en samlingssal i kyrkan, Christinasalen.