Foto: L Nilsson

Appuna kyrka och lokal

Appuna kyrka och kyrkogård

Appuna kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1887 och är i nygotisk och nyromansk stil