Foto: L Nilsson

Normlösa

Genom Normlösa rinner Svartån mellan Sommen och Roxen och Normlösa består till stor del av åkermark, avbruten av några mindre skogspartier. Här finns kyrkan och skolan mitt i byn

Normlösa kyrka

En första kyrka uppfördes här i kalksten troligen under 1100-talet eller tidigt 1200-tal

En ung flicka står framför en träd med utsträckt hand.

Bypasset- historia och lokala program

till Bjälbo, Normlösa, Skeppsås och Vallerstad Här finns länkar till lokala aktiviteter och föreningslivet