Foto: Corren

Väderstad

Väderstads kyrka och kyrkogård