Foto: Corren

Väderstad

Väderstads kyrka och kyrkogård

Väderstads kyrka

Kyrkan ligger mitt i samhället och invigdes år 1840