Ljusbärare med tända ljus i Malexanders kyrka.
Foto: Tommy Hwitfeldt

Församlingsråd

Varje församling i ett pastorat har ett församlingsråd.

Församlingsrådet har ett särskilt ansvar kring kyrkorummen och gudstjänstlivet. Man utser kyrkvärdar och beslutar bland annat om församlingskollekter. Du kan läsa mer om församlingsrådet i kyrkoordningen. (Öppna kyrkoordningen och sök på församlingsråd).

Det är kyrkofullmäktige som utser församlingsråden. I varje församling hålls ett nomineringsmöte som nominerar personer till församlingsrådet. 

Det är församlingens röstberättigade medlemmar som nominerar kandidater till församlingsrådet. Valbar till församlingsrådet är den som tillhör Svenska kyrkan, bor i pastoratet, är döpt och har fyllt 18 år. För att kunna nomineras ska man också ha skrivit på ett godkännande.