Foto: Tommy Hwitdfeldt

Västra Tollstad kyrka och lokal

Västra Tollstad kyrka och kyrkogård ligger på östgötaslättens södra del öster om tätorten Hästholmen. Läget är mycket öppet och kyrkomiljön omges av åkermark med byar i nordöst och sydöst. I Väster anas Vättern och i norr tornar Omberg upp.

Västra Tollstad är en medeltida sockenbildning och omnämns redan 1156 som Tolfstadha. Den äldsta kända kyrkan var uppförd av sten under 1100- eller 1200-talet

Kyrkplatsen har kvar en prägel av sockencentrum med bland annat två skolbyggnader, den äldre från 1850 och en nyare uppfört 1916. Skolan är numera nedlagd och ägs av privatperson.

Västra Tollstad prästgård var placerad i direkt anslutning till kyrkan men den revs någon i början av 1990-talet. Öster om kyrkan finns Tollstadgården f d församlingshemmet som uppfördes 1964. Tollstagården drivs av en förening men går bra att hyra.

 

Västra Tollstads kyrka.

Västra Tollstads kyrka

Den första kyrkan här byggdes redan på 1100-talet

Friluftsgudstjänster i Hästholmens hamn

Varje sommar anordnar Ödeshögs församling ett par friluftsgudstjänster i Hästholmens hamn Vid regn blir gudstjänsterna i Västra Tollstad kyrka

Alvastra kloster

År 1143 kom en skara munkar och lekbröder till Alvastra och byggde ett kloster på kunglig mark vid foten av Omberg. Alvastra kloster invigde år 1185

Klosterleden

I Alvastra kloster finns en pilgrimsled, Klosterledan, som knyter ihop nio olika klosteroreter i Östergötland. Leden sträcker sig mellan Kolmården och Vadstena På Pilgrimscentrum Vadstena hittar du information om pilgrimsvandringar, leder och mycket mer