Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Ödeshögs nya kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Ödeshög. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Gravkapellet med omgivande begravningsplats ligger i Ödeshögssamhälle ca en kilometer nordöst om Ödeshög kyrka. Beslutet om att den nya kyrkogården skulle byggas togs 1923, men det dröjde fram till den 14 januari 1928 innan den första gravsättningen genomfördes. Begravningsplatsen anlades på grund utav att kyrkogården vid kyrkan var fullbelagd. 

Gravtradition 
På grund utav att begravningsplatsen invigdes 1928 så saknas äldre gravvårdar, låga breda gravvårdar från 1940-1970-talen dominerar. På kyrkogården finns enstaka gravvårdar omgärdade med stenram belagda med grus, enstaka gravvårdar är fortfarande belagda med grus annars förekommer att gravvårdarna besåtts med gräs. Ödeshögsbegravningsplats finns titlar såsom lantbrevbäraren, överläkaren, rörmontören samt en gravvård mer titeln ”Ösjökungen”.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravplats 
I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).
Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

 

Ödeshögs kyrka.

Ödeshögs kyrka

Ödeshögs kyrka är ursprungligen från 1100-talet och centralt belägen i Ödeshögs centrum

Gravkapellet på nya kyrkogården Foto: L Nilsson
Askgravplats Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken