Foto: Daniel Lönnbäck

Kyrka och kyrkogård i Boxholms församling

Kyrkor och kyrkogårdar i Boxholm, Blåvik, Ekeby, Malexander, Rinna och Åsbo samt Timmerö kapell

Boxholm

Boxholm kyrka och kyrkogård ligger enskilt från varandra. Sedan 1954 ligger gravkapellet på kyrkogårdens nordsida.

Blåvik

Blåviks kyrka och kyrkogård har utsikt mot Sommens vatten, som även har inspirerat till utsmyckningen till minneslund och askurnlund.

Ekeby

Ekeby kyrka och kyrkogård är bland de äldsta i Boxholms församling. Kring kyrkan breder öppna fält ut sig och ett stycke norrut finns ett fornlämningsrikt område med stensträngar, stensättningar och skålgropar.

Malexander

Malexander kyrka och kyrkogård har ett högt läge vid sjön Sommens strand.

Rinna

Rinna kyrka och kyrkogård är belägen mellan Rinnasjön och den öppna Rinnaslätten.

Åsbo

Åsbo kyrka och kyrkogård ligger i Åsboåns dalgång. Väster om kyrkogården finns en höjd där den gamla klockstapeln var placerad, och där ännu den fd klockargården ligger.