Foto: Tommy Hwitfeldt

Åsbo kyrka och lokal

Åsbo kyrka och kyrkogård ligger i Åsboåns dalgång. Väster om kyrkogården finns en höjd där den gamla klockstapeln var placerad, och där ännu den fd klockargården ligger.

Åsbo kyrka med kyrkogården och dess gravstenar i förgrunden.

Åsbo kyrka

Åsbo kyrka är en medeltida kalkstenskyrka, de äldsta delarna är troligtvis från 1100-talets slut.