Foto: L Nilsson

Hogstad

Hogstad kyrka och kyrkogård

Hogstad kyrka. En solig dag med blå himmel.

Hogstads kyrka

Har en romansk byggnadsstil och uppfördes i slutet av 1100-talet