En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop i Mjölby församling

Dopet är en högtid – både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, dopet är Guds omfamning.

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Dopet är en tradition sedan den första kristna församlingen som ett uttryck för att vilja leva med Jesus. Dopet hjälper oss förstå vad det är att leva som kristen och att ha Gud vid sin sida genom hela livet.

Vatten är livets symbol

I dopet möter oss Gud som skapat livet. Vattnet, som är en förutsättning för allt liv, blir symbolen för det eviga livet med Gud. Att döpas betyder att gå med Jesus genom död till liv. Detta mönster kan bli bärande för resten av livet genom sorg och glädje. Dopljuset är en påminnelse om Kristus som säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Dopet, en gåva!

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Joh 8:12

Mjölby församling inbjuder till möjligheten att få ta emot dopets gåva! Oavsett om det gäller ett litet barn, en blivande konfirmand eller en vuxen, så är dopett öppet för alla som önskar. Efter anmälan om dop träffas vi och går igenom alla de frågor
och praktiska saker som hör ihop med dopet.

Anmälan till dop

I Mjölby församlingar kan Ni boka dop både lördag och söndag. 

När du vill boka dop kontaktar du pastorsexpeditionen i Mjölby. 
Telefon 0142-55 200 mail: folkungabygden.pastorat@svenskakyrkan.se

Om du har frågor kring dopet, kontakta gärna någon av församlingens präster, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Nedan finns bilder och beskrivning av kyrkorna i Mjölby. Du kan gå en virtuell vandring för att se hur kyrkan ser ut.

En dopfunt i sten. I bakgrunden står en präst.

Dop

Dopet är en gåva som påminner oss om att vi är älskade och sedda av Gud. Välkommen att boka dop och här får du också svar på många av dina frågor om dopet.

Kyrkor och lokaler Mjölby

Här finns beskrivning av kyrkorna i församlingen, du kan gå en virtuell vandring och få en guidning av kyrkan och dess historia.

Barn som målat sina händer och sträcker fram dessa.

Barn och familj i Mjölby församling

Varmt välkomna och delta på verksamheten som passar er och ert barn! Alla grupper är i Mjölby församlingshem.