Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Veta kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Vifolka/Mantorp. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

I socknen ligger delar av tätorten Mantorp, men Veta kyrka upplevs fortfarande som en landsortskyrka. Kyrkogården har en rektangulär planform i väst/östlig riktning med en minneslund söder om själva kyrkogården. Kyrkan ligger i kyrkogårdens nordvästra hörn och långhuset är orienterat i väst/östlig riktning men med två stora korsarmar, en i norr och en i söder. Den norra korsarmen går intill kyrkogårdsmuren. 

Gravtradition
Invid kyrkan i söder finns gravhällar från 1600-talet i kalksten samt en stående kalkstensvård med årtalet 1608. I övrigt märks ett par större familjegravar vid södra kyrkogårdsmuren och en rad med barngravar nordöst om kyrkan. Av lokalhistorisk betydelse är ”kättingsmeden” med trolig anknytning till Spångsholms bruk. Bland övriga titlar kan ”generaldispensärläkaren” samt ett flertal titlar med kyrklig anknytning nämnas.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askurnplats Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Askgravplats 
I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).
Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

 

Minneslund Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Veta kyrka

Veta kyrka, som till sina äldsta delar är från 1100-talet, ligger väster om Mantorp, vid vägen mot Spångsholm. Namnet Veta kommer av ett ord som motsvarar isländskans "veit", det vill säga dike. Kanske betyder det "utdikad mark".