Foto: Corren

Kyrka och kyrkogård i Mjölby församling

Kyrkor och kyrkogårdar Mjölby, Lundby kapell och Högby

Blomsterurna med isbegonier och en grön växt.

Mjölby kyrka och lokal

Mjölby kyrka och kyrkogårdar

Lundby kapell

Ligger vid prästgården i Lundby och används idag till gudstjänster och dop

Högby

Högby kyrka och kyrkogård ligger idag halvvägs mellan Mjölby och Skänninge på gränsen mellan den högre liggande skogsmarken vid Skogsjöområdet och den öppna slätten nordväst om Mjölby. Läget medger en vid utsikt över slätten bort mot Skrukeby och Hogstad