Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Svanshals kyrkogård

Kyrkogården ligger med utsikt över sjön Tåkern på ena sidan och Östgötaslättens böljande sädesfält på andra sidan

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Ödeshög. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården har två olika karaktärer. Den norra delen har en mer sentida karaktär med enhetliga gravvårdar, i allmänhet låga och breda. Även den södra delen har en strikt karaktär men på ett annat sätt genom det stora antalet regelbundna omgärdningshäckar av tuja. Här är kyrkogården helt grustäckt. 

Gravtradition
På kyrkogårdens grusade del, söder om kyrkan, är det äldre gravvårdar i huvudsak av svart eller grå granit. Flertalet gravar är omgärdade av klippta tujahäckar och en del gravar omgärdas av stenram. I Svanshals dominerar titlar som har med jordbruket att göra: hemmansägare, lantbrukare och godsägare. Bland andra titlar representeras olika hantverksyrken: murarmästare,kakelugnsmakare och smidesmästare.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal.

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.