Foto: Heidi Hermansson

Blåvik

Blåviks kyrka och kyrkogård har utsikt mot Sommens vatten, som även har inspirerat till utsmyckningen till minneslund och askurnlund.

Blåvik betraktas som en utpräglad sommarort. Runt själva kyrkbyn ligger mängder av sommarstugor som befolkas under sommarmånaderna och i viss mån på helger under vår och höstmånader. I kyrkbyn bor enbart ett fåtal året-runt-boende.

Blåviks kyrka

Med utsikt över Sommens nordligaste vik ligger Blåviks kyrka. Den byggdes 1872 och invigdes 1873