Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Bjälbo kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Skänninge. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården är placerad på en markerad ås i ett nästan trädlöst fullåkerslandskap. Den är något förskjuten mot öst i förhållande till den högsta höjden av åsen.
pampig ingång från väster till Bjälbotornet mellan två höga runstenar. Tre äldre
kalkstensvårdar från 1600-talet är undanställda norr om runstenarna. Kyrkogården präglas av trädkrans mur och häcksystem kring gravraderna i söder.

Gravtradition
Större delen av de äldre gravvårdarna är utbytta från ca 1960 och framåt och mycket lite återstår av äldre strukturer. Bland de kvarstående äldre vårdarna märks ett par höga smala vårdar längst i söder och ett par kalkstensliggare i NÖ hörnet. Rester efter allmän linje i de onumrerade gravarna i SÖ delen av kyrkogården. På kyrkogården i Bjälbo är titelnlantbrukare vanligt förekommande och är här vanligare än ”hemmansägare”. Fyra gravvårdar visar på smidesverksamhet.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Bjälbo kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes ursprungligen under 1100-talts första hälft