Foto: Daniel Lönnbäck

Personal Skänninge

Personal i Skänninge och Väderstad

församlingsherde

Maria Löfgren

Maria Löfgren

Folkungabygdens pastorat

Skänninge, Väderstad, Präst, Församlingsherde

präst

Anna-Karin Horner

Anna-Karin Horner

Folkungabygdens pastorat

Präst, Skänninge

Per Björn Nyström

Folkungabygdens pastorat

Präst, Väderstad

Lovisa Hagerfors

Folkungabygdens pastorat

Mjölby, Präst, präst - fängelsepräst

Diakon, diakonal personal

Emma Dahlberg

Emma Dahlberg

Folkungabygdens pastorat

Diakon, Skänninge

Anders Ulvekrans

Anders Ulvekrans

Folkungabygdens pastorat

Skänninge

församlingshemsvärd

Marie Widblom

Marie Widblom

Folkungabygdens pastorat

Skänninge

kyrkomusiker

Fredrik Alf

Fredrik Alf

Folkungabygdens pastorat

Skänninge, Kyrkomusiker

Marcus  Johansson

Marcus Johansson

Folkungabygdens pastorat

Väderstad, Kyrkomusiker

pedagoger

Anna Hillar

Anna Hillar

Folkungabygdens pastorat

Väderstad, Ungdom, barn och familj

Erik  Jonsson

Erik Jonsson

Folkungabygdens pastorat

Skänninge, Pedagog

Sara Holmström

Sara Holmström

Folkungabygdens pastorat

Skänninge, Fritids- och ungdomsledare

Douglas Widblom

Folkungabygdens pastorat

Skänninge, Fritids- och ungdomsledare

kyrkvaktmästare Väderstad

Heléne Nilsson

Heléne Nilsson

Folkungabygdens pastorat

Väderstad, Kyrkvaktmästare, Kyrkogård, Lagbas

Lars Andersson

Lars Andersson

Folkungabygdens pastorat

Väderstad, Kyrkvakmästare, Kyrkogård

Peter Oscarsson

Peter Oscarsson

Folkungabygdens pastorat

Väderstad, Kyrkvaktmästare, Kyrkogård

kyrkogårdsarbetare

Tommy Gustavsson

Tommy Gustavsson

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogård, Skänninge, Lagbas

Ann-Marie Jörgensen

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogård, Skänninge

Benny Odarp

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogård, Skänninge

Mattias Anderson

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogård, Skänninge

Anna Engström

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogårdsarbetare, Säsongarbetare, Skänninge

Hans Rydén

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogård, Skänninge, Säsongarbetare

Jens Moore

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogård, Skänninge, Säsongarbetare

Johanneke Pettersson

Johanneke Pettersson

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogård, Skänninge, Säsongarbetare

Elin Backhult

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogårdsarbetare, Säsongarbetare, Skänninge

Rolf Persson

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogård, Skänninge, Mjölby, Säsongarbetare

Marcus Holm

Folkungabygdens pastorat

Kyrkogård, Skänninge, Säsongarbetare