Kumla kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Väderstad. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kumla kyrkogård är en liten landsbygdskyrkogård präglad av det öppna läget i den
flacka fullåkersbygden söder om Tåkern. Kyrkogården är mycket liten och innehåller ett enda gravkvarter med drygt hundra bevarade gravvårdar.  Det kan antas att kyrkogården anlades i anslutning till den tidigmedeltida kyrkan, eller
fanns redan då den första stenkyrkan byggdes. Kyrkogårdens mycket ringa omfattning tyder också på att den aldrig blivit utvidgad.

Gravtradition
Äldsta gravvården på plats är från 1892. Norr om kyrkan och längs med västra muren består gravvårdarna nästan enbart av stenramsgravar av relativt stor storlek utan häckar emellan. Sammanlagt finns 14 stycken grusgravar. Söder om kyrkan ligger den gamla allmänna linjen, här präglas kyrkogården av raka rader gravvårdar med rygghäckar. Samtliga linjevårdar utom en är dock borttagna. Här finns numera en gles beläggning av vårdar yngre än 1960.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

   

Kumla kyrka

Är den minsta av församlingens kyrkor och är från 1200-talets första hälft