Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kumla kyrka

Är den minsta av församlingens kyrkor och är från 1100-talets slut

Den lilla romanska kalkstenskyrkan från 1100-talets slut har ett rektangulärt långhus med smalare absidkor under brant sadeltak. Stenkyrkan har sin planform relativt oförändrad sedan medeltiden.
Den romanska takstolen finns bevarad och delar av undertaket är sannolikt medeltida. Under 1400-talet slogs kryssvalv i långhuset. En rikt ornerad piscina på absidväggen intill altaret och en dopfuntsfot i kalksten som bildar fundament till predikstolen är medeltida inslag i kyrkan.
1696 skedde stora förändringar då den befintliga medeltida sakristian byggdes om. Vid 1700-talets början skänkte moderförsamlingen Svanshals det altarskåp från 1400-talet, tillverkat i Lübeck, som än idag pryder altaret.
Kyrkan hade tidigare ett medeltida västtorn, men dess överdel revs 1818. Vid samma tid revs 1400-talsvalven i långhuset och ersattes av ett tunnvalv av trä. Sedan 1950-talet hänger kyrkklockorna i en fristående klockstapel.
Kumla kyrka tillhör en grupp romanska absidkyrkor som finns representerade framförallt i länets västra del, och den är en av länets minsta medeltida kyrko

lyssna på en guidning om kumla kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Kumla kyrka Bild: Corren