Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxen och diakoni i Ödeshög

För dig som är vuxen finns verksamheter av olika slag. Mötesplatser, såsom sopplunch och gemenskap kring kaffekoppen, möjlighet till enskilda samtal och hembesök, undervisning i kristen tro och grupper för dig som förlorat en anhörig.

Soppluncher

Välkommen till sopplunch och en stunds gemenskap.

Torsdag 11 april   kl 12.00 i Ödeshögs församlingshem
Fredag   12 april   kl 12.00 Syföreningsauktion i Heda församlingshem
Onsdag 24 april   kl 12.30 i Trehörna Lusthus
Onsdag   8 maj     kl  12.00 Sillunch i Röks församlingshem

Kvinnokväll i Heda

En måndag i månaden är det kvinnokväll i Heda, ibland med utflykter
11 feb    Ses vi vid Lilla hus Collection i Boet
11 mars Inget program bestämt
8   april   Besök på Heliga hjärtas kloster på Omberg
6   maj    Kulturhistorisk vandring

Låter det intressant, kontakta gärna ledare Jenny Egeborn för mer information och välkommen med både du som bor i Heda och du som bor på någon annan ort    

Plats: Heda församlingshem, eller annan samlingsplats enlig annons
Tid: en måndag i månaden, se ovan
Ledare: Jenny Egeborn tel 0144-156 36, epost jenny.egeborn@svenskakyrkan.se

Gemenskapsträffar

Varannan måndag kl 14.00 i Ödeshögs församlingshem. Fika och ett intressant program

Måndag 28 jan kl 14.00
Måndag 11 feb kl 14.00
Måndag 25 feb kl 14.00
Måndag 11 mars kl 14.00
Måndag 25 mars kl 14.00 Livet i Sveriges Rikes Riksdag med Betty Malmberg 
Måndag 8 april kl 14.00 Besök av Lisa Syrén
Måndag 6 maj kl 14.00 Helene Cederlöw talar om ”Ro för livet” Sista för terminen

 

 

Bokcirkel

Varannan måndag jämna veckor har vi bokcirkel i Ödeshögs kyrka. Vi läser boken ”Ansikte mot ansikte, samtal om kristen tro” Av Göran Skytte och Wilfrid Stinissen

Plats: Ödeshögs kyrka
Tid: Varannan måndag (jämna veckor) kl 19-21
Ledare: Jenny Egeborn tel 0144-156 36, epost jenny.egeborn@svenskakyrkan.se

Syföreningar och arbetskretsar

Välkommen till någon av församlingens syföreningar. Här finns plats för god gemenskap och nya vänner. Hör av dig till någon av kontaktpersonerna nedan eller kom till någon av gruppernas möten. Se annons i corren eller annons på hemsidan

Heda kyrkliga syförening, Heli Ringborg 0144-321 31

Röks kyrkliga syförening, Margareta Hesslevad 0142-750 36

Kvinnokväll i Trehörna,  Birgitta Bäck 0140-340 83

Ödeshögs kyrkliga syförening, Carola Pettersson 0144-109 88

Stickcafé i Ödeshög

 

Hembesök och stödgrupp vid sorg

När livet förändras kan det vara gott att prata med någon eller samtala i en grupp om gemensamma upplevelser

Önskar du hembesök eller någon att tala med vänd dig till församlingens präster eller diakon. I Ödeshög finns också en väntjänstgrupp

Stödgrupp vid sorg

I församlingen inbjuds de som blivit ensamstående genom dödsfall till samtalsgrupp om att leva vidare efter förlust av livspartner.

Vi önskar på så sätt erbjuda ett stöd i det svåra sorgearbetet. Det finns även möjlighet för anhöriga att få enskilt samtalsstöd, och då kan du kontakta diakonen i församlingen

Ledare: Diakon Ingrid Arnow Utterberg, tel 0144-15634 epost: ingrid.arnow-utterberg@svenskakyrkan.se