Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxen och diakoni i Ödeshög

För dig som är vuxen finns verksamheter av olika slag. Mötesplatser, såsom sopplunch och gemenskap kring kaffekoppen, möjlighet till enskilda samtal och hembesök, undervisning i kristen tro och grupper för dig som förlorat en anhörig.

Soppluncher

Välkommen till sopplunch och en stunds gemenskap.

För tider och platser se annons i corren, månadsblad och i kyrkguiden

Torsdag 26 sept 12.00 Sopplunch i Ödesögs församlingshem
Torsdag 10 okt 12.00 Sopplunch i Ödeshögs församlingshem
Torsdag 31 okt 12.00 Sopplunch i Ödeshögs församlingshem

Kvinnokväll i Heda

En måndag i månaden är det kvinnokväll i Heda, ibland med utflykter
Måndag 16 september kl 19.00
Måndag 14 oktober kl 19.00
Måndag 28 oktober kl 19.00

Låter det intressant, kontakta gärna ledare Jenny Egeborn för mer information och välkommen med både du som bor i Heda och du som bor på någon annan ort    

Plats: Heda församlingshem, eller annan samlingsplats enlig annons
Tid: en måndag i månaden kl 19.00
Ledare: Jenny Egeborn tel 0144-156 36, epost jenny.egeborn@svenskakyrkan.se

Gemenskapsträffar

Varannan måndag kl 14.00 i Ödeshögs församlingshem. Fika och ett intressant program

Måndag 9 sept 14.00
Måndag 23 sept 14.00
Måndag 7 okt 14.00

 

 

 

Bokcirkel

Varannan måndag ojämna veckor har vi bokcirkel i Ödeshögs kyrka.

Start måndagden 9 sept kl 18.00

Plats: Ödeshögs kyrka
Tid: Varannan måndag (ojämna veckor) kl 18.00
Ledare: Jenny Egeborn tel 0144-156 36, epost jenny.egeborn@svenskakyrkan.se

Syföreningar och arbetskretsar

Välkommen till någon av församlingens syföreningar. Här finns plats för god gemenskap och nya vänner. Hör av dig till någon av kontaktpersonerna nedan eller kom till någon av gruppernas möten. Se annons i corren eller annons på hemsidan

Heda kyrkliga syförening,

Röks kyrkliga syförening, Margareta Hesslevad 0142-750 36

Kvinnokväll i Trehörna,  Birgitta Bäck 0140-340 83

Ödeshögs kyrkliga syförening, Carola Pettersson 0144-109 88

Stickcafé i Ödeshög

 

Hembesök och stödgrupp vid sorg

När livet förändras kan det vara gott att prata med någon eller samtala i en grupp om gemensamma upplevelser

Önskar du hembesök eller någon att tala med vänd dig till församlingens präster eller diakon. I Ödeshög finns också en väntjänstgrupp

Stödgrupp vid sorg

I församlingen inbjuds de som blivit ensamstående genom dödsfall till samtalsgrupp om att leva vidare efter förlust av livspartner.

Vi önskar på så sätt erbjuda ett stöd i det svåra sorgearbetet. Det finns även möjlighet för anhöriga att få enskilt samtalsstöd, och då kan du kontakta diakonen i församlingen

Ledare: Diakon Ingrid Arnow Utterberg, tel 0144-15634 epost: ingrid.arnow-utterberg@svenskakyrkan.se

 

 

Ingrid Arnow Utterberg

Ingrid Arnow Utterberg

Folkungabygdens pastorat

Diakon, Ödeshög

Jenny Egerborn

Jenny Egerborn

Folkungabygdens pastorat

Ödeshög, Ungdom, barn o familj, Pedagog