Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Stora Åby kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Ödeshög. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkan ligger högt belägen med den omkringliggande kyrkogården delvis terrasserad i söder. Höjdskillnaderna och grusgångarna är tydliga markörer för de olika etapper kyrkogården har utvidgats. Stora Åby kyrkogård har ett mycket dominant läge på en markerad höjd i det öppna odlingslandskapet. Den medeltida kyrkplatsen har aldrig utvecklats till ett traditionellt sockencentra.

Gravtradition 
I kvarteret finns flera omgärdade gravvårdar, flertalet är omgärdade med stenram och belagda med grus. Här finns även flera tidstypiska gravvårdar från 1800-talets slut, tillexempel den sköldformade gravvården samt den så kallade bautastenen. På kyrkogården finns även flera kors i sten eller metall. På Stora Åbys
kyrkogård finns titlar såsom; Riksdagsmannen, häradsdomaren, professorn, veterinären, postmästaren, mjölnaren och flygtekniker. Samt 15 titlar med hemmansägaren/ lantbrukaren.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravplats 
I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).
Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar.  

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210

 

Stora Åby kyrka.

Stora Åby kyrka

som den ser ut idag, tillkom på 1750-talet

Askgravplats Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken
Minneslund Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken