Foto: L Nilsson

Appuna kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1887 och är i nygotisk och nyromansk stil

lyssna på en guidning om appuna kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Appuna kyrka Foto: L Nilsson
Kyrkan ligger på vägen mellan Väderstad och Skänninge. Appuna är en medeltida socken och den näst äldsta kyrkan var uppförd av sten på 1100-talet. Den revs i samband med att en ny kyrka uppfördes 1887. Kyrkan representerar den under 1800-talets senare del så vanliga nygotiska och nyromanska stilen.
Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med flersidigt korutsprång i öster samt torn i väster. Kyrkan är uppförd av gråsten, kalksten och tegel. Eventuellt kan byggnadsmaterial från den rivna medeltidskyrkan ingå. Vid kyrkan finns en runsten som tidigare var inmurad i sakristieväggen på den medeltida kyrkan.
De medeltida föremål som finns att se är en Kristusskulptur från 1200-talet, och två tavlor som flankerade altarskåpet i den gamla kyrkan samt ett krucifix från 1300-talet och en dopfunt tillverkad av Michael Hacke från Skänninge från 1660.

Appuna kyrkobeskrivning