Foto: L Nilsson

Appuna kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes 1887 och är i nygotisk och nyromansk stil. Gå en rundtur i kyrkan och lyssna på en guidning nedan.

Takmålning Appuna kyrka

Guidad vandring i Appuna kyrka och kyrkogård

Kyrkan på Östgötaslätten med vackra målningar i tak och i koret.

Stigport vid Normlösa kyrka.

Digitala guider av kyrkor och kyrkogårdar

Här byggs det upp digitala vandringar där du kan läsa mer och gå en digital vandring samt lyssna på guidningar av pastoratets kyrkor

lyssna på en guidning om appuna kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Appuna kyrka Foto: L Nilsson
Kyrkan ligger på vägen mellan Väderstad och Skänninge. Appuna är en medeltida socken och den näst äldsta kyrkan var uppförd av sten på 1100-talet. Den revs i samband med att en ny kyrka uppfördes 1887. Kyrkan representerar den under 1800-talets senare del så vanliga nygotiska och nyromanska stilen.
Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med flersidigt korutsprång i öster samt torn i väster. Kyrkan är uppförd av gråsten, kalksten och tegel. Eventuellt kan byggnadsmaterial från den rivna medeltidskyrkan ingå. Vid kyrkan finns en runsten som tidigare var inmurad i sakristieväggen på den medeltida kyrkan.
De medeltida föremål som finns att se är en Kristusskulptur från 1200-talet, och två tavlor som flankerade altarskåpet i den gamla kyrkan samt ett krucifix från 1300-talet och en dopfunt tillverkad av Michael Hacke från Skänninge från 1660.

Appuna kyrkobeskrivning