Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Folkungabygdens pastorat Besöks- och postadress: Axel Träffs gata 4, 59541 Mjölby Telefon: +46(142)55200 E-post till Folkungabygdens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Heda kyrka

Heda kyrka är dendrokronologiskt daterad till 1100-talets mitt och kyrkan är en av Östergötlands märkligaste medeltida kyrkor.

Heda är en medeltida socken och kyrkan är dendrokronologiskt daterad till 1100-talets mitt. Socknen omnämns ursprungligen som Hedakyrka, vilket tyder på att kyrkan givit namn åt socknen.

Kyrkan ligger på en ås vid ett vägskäl ca 8 km norr om Ödeshög och kyrkomiljön har en varierande bebyggelse med bostadshus, skolbyggnader och en f d prästgård som i dag fungerar som hembygdsgård.

Kyrkan är en av Östergötlands märkligaste medeltida kyrkor. De äldsta delarna är uppförda av kalksten i olika etapper under medeltiden. Tornet är ovanligt högt och smäckert och på södra sidan finns ett kapell, som sannolikt tillkommit på kungligt initiativ. I kapellets södra mur finns en piscina inmurad med reliefer av mycket hög konstnärlig kvalitet. På norra sidan finns ett sidoskepp med influenser från cisterciensisk arkitektur.

I mitten av 1800-talet restaurerades kyrkan och tillbyggdes med ett nytt kor samt korsarmar i söder och norr av lundaprofessorn och medeltidsromantikern C G Brunius. Hundra år senare förändrades kyrkan återigen.

Kyrkan präglas idag, såväl exteriört som interiört, av tre perioder; medeltid, 1850-talets historicerande stil och 1950-talets restaureringsideologi. Kyrkans medeltida kalkstensmurverk är blottat och tillbyggnaderna från 1850-talet är putsade. Huvudentrén är förlagd till den södra korsarmen och sadeltaken är täckta av skiffer

Hedamadonnan Bild: Lisbeth Nilsson

lyssna på en guidning av Heda kyrka

Klicka på bilden och lyssna till en guidning av Heda kyrka Bild: L Nilsson