Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Heda kyrka

Heda kyrka är dendrokronologiskt daterad till 1100-talets mitt och kyrkan är en av Östergötlands märkligaste medeltida kyrkor.

Heda är en medeltida socken och kyrkan är dendrokronologiskt daterad till 1100-talets mitt. Socknen omnämns ursprungligen som Hedakyrka, vilket tyder på att kyrkan givit namn åt socknen.

Kyrkan ligger på en ås vid ett vägskäl ca 8 km norr om Ödeshög och kyrkomiljön har en varierande bebyggelse med bostadshus, skolbyggnader och en f d prästgård som i dag fungerar som hembygdsgård.

Kyrkan är en av Östergötlands märkligaste medeltida kyrkor. De äldsta delarna är uppförda av kalksten i olika etapper under medeltiden. Tornet är ovanligt högt och smäckert och på södra sidan finns ett kapell, som sannolikt tillkommit på kungligt initiativ. I kapellets södra mur finns en piscina inmurad med reliefer av mycket hög konstnärlig kvalitet. På norra sidan finns ett sidoskepp med influenser från cisterciensisk arkitektur.

I mitten av 1800-talet restaurerades kyrkan och tillbyggdes med ett nytt kor samt korsarmar i söder och norr av lundaprofessorn och medeltidsromantikern C G Brunius. Hundra år senare förändrades kyrkan återigen.

Kyrkan präglas idag, såväl exteriört som interiört, av tre perioder; medeltid, 1850-talets historicerande stil och 1950-talets restaureringsideologi. Kyrkans medeltida kalkstensmurverk är blottat och tillbyggnaderna från 1850-talet är putsade. Huvudentrén är förlagd till den södra korsarmen och sadeltaken är täckta av skiffer

Hedamadonnan Bild: Lisbeth Nilsson

lyssna på en guidning av Heda kyrka

Klicka på bilden och lyssna till en guidning av Heda kyrka Bild: L Nilsson