Ett barn hjälper till att hälla i dopvatten i dopfunten.
Foto: Jonas Tobin/IKON

Dop i Boxholms församling

Dopet är en högtid – både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, dopet är Guds omfamning.

Dopet kan vara familjens, släktens och vännernas stund att dela känslan av glädje och bävan över det nya livet. Det blir en dag att fira att barnet är en del av ett större sammanhang. Men dopet är också ett välkomnande in som medlem i Svenska kyrkan.

Vattnet är livets symbol

I dopet möter oss Gud som skapat livet. Vattnet, som är en förutsättning för allt liv, blir symbolen för det eviga livet med Gud. Att döpas betyder att gå med Jesus genom död till liv. Detta mönster kan bli bärande för resten av livet genom sorg och glädje. Dopljuset är en påminnelse om Kristus som säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Dopet, en gåva!

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Joh 8:12

Boxholms församling inbjuder till möjligheten att få ta emot dopets gåva! Oavsett om det gäller ett litet barn, en blivande konfirmand eller en vuxen, så är dopet öppet för alla som önskar. Efter anmälan om dop träffas vi och går igenom alla de frågor och praktiska saker som hör ihop med dopet.

Anmälan till dop

I Boxholms församlingar kan Ni boka dop både lördag och söndag. 

När du vill boka dop kontaktar du pastorsexpeditionen i Mjölby. 
Telefon 0142-55 200 mail: folkungabygden.pastorat@svenskakyrkan.se

Om du har frågor kring dopet, kontakta gärna någon av församlingens präster, se kontaktuppgifter längre ned på sidan. 

Nedan finns bilder och beskrivning av kyrkorna i Boxholm. Du kan gå en virtuell vandring för att se hur kyrkan ser ut

 

En dopfunt i sten. I bakgrunden står en präst.

Dop

Dopet är en gåva som påminner oss om att vi är älskade och sedda av Gud. Välkommen att boka dop och här får du också svar på många av dina frågor om dopet.

Fönster i Ekeby kyrka

Kyrkor och lokaler Boxholm

Här finns beskrivning av kyrkorna i församlingen, du kan gå en virtuell vandring och få en guidning av kyrkan och dess historia.

Barn och familj i Boxholms församling

Våra verksamheter för barn och familj i Boxholms församling

Barnkörer Boxholm

I Boxholms församling finns det två barnkörer, en i Rinna och en i Åsbo. Är du intresserad av att vara med?