Väderstads kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Väderstad. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården i Väderstad anlades i anslutning till den nuvarande kyrkan i samband med dess uppförande och invigning kring 1840. Den ersatte då två medeltida föregångare, Harstad i sydväst och Väderstad i sydost. Den gamla kyrkogården är anlagd kring kyrkan på 1840-talet och arrangerad i tidens anda och parkideal. Den nya kyrkogård som togs i bruk 1981 har ännu inte funnit sin karaktär. Den präglas
av att flera olika funktioner delar på samma yta.

Gravtradition 
Den ursprungliga kyrkogården har förmodligen haft en ståndsuppdelning med en tydlig markering av utkanterna där höga smala vårdar, oftast av svart granit, dominerat. Gruskvarter var tidigare mycket vanliga men har på grund av kostsam skötsel i rask takt rationaliserats bort på senare år. Kyrkogårdens gravvårdar med titlar speglar till stor del ortens utveckling. I ett första skede domineras titlarna och de bästa platserna helt av de större hemmansägarna och lantmännen på orten. I ett senare skede påverkas titelfloran relativt markant av den framväxande samhällsbildningen, varvid titlarna kommer att berikas med hantverkare, akademiker, företagare och tjänstemän.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravplats 
I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).
Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor
Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Väderstads kyrka

Kyrkan ligger mitt i samhället och invigdes år 1840