Boxholms kyrka.
Foto: Harri Blomberg

Boxholms kyrka

Kyrkan med sitt cirka 50 meter höga torn är belägen uppe på en kulle intill Svartån och syns på långt håll när man närmar sig samhället

Boxholm kyrka

Wilhelm Wettergren hade 1875 blivit disponent för Boxholms AB. Han var en man som intresserade sig mycket för sina anställdes religiositet. Wettergren föreslog på 1890 års bolagsstämma att 7500 kronor av årets (1889) vinstmedel skulle avsättas till en fond för byggandet av en kyrka. Förslaget ansågs vara mycket bra och varje år fram till 1897 avsattes pengar till fonden

Efter två år var kyrkan färdig och invigdes den 12 september 1897 av biskop C W Charleville. Kyrkan rymde ursprungligen 595 personer. Hela byggnationen kostade 80 505,64 kronor och inventarier köptes för ca. 5000 kronor.

Bruket viktigt

Bruket har haft väldigt stor betydelse för Boxholm och även för kyrkan. Ett litet samhälle växte upp runt bruket. År 1876 byggde bolaget en egen skola på området. I slutet på 1800-talet bestod samhället av omkring 1200 personer. Två tredjedelar tillhörde Ekeby och en tredjedel Åsbo församlingar. Avstånden var långa, folk hade cirka en mil - minst till sina församlingskyrkor. 

Gudstjänster närmare samhället

Bruket expanderade, befolkningen ökade och detta gjorde att behovet av gudstjänster närmare samhället blev större. År 1888 bestämde Domkapitlet att gudstjänster skulle hållas i Boxholms skollokal, som tillhörde bruket, tre söndagar per månad. Två söndagar hölls predikan av församlingsprästerna (Åsbo och Ekeby) och en söndag av skollärare C Blomstrand. Lokalen blev snart för liten för den växande befolkningen.

Material till kyrkan kom från bruket

Kyrkan med sitt cirka 50 meter höga torn är belägen uppe på en kulle intill Svartån. Slaggtegel eller vällugnstegel var en biprodukt från det gamla valsverket. Inför kyrkbygget hade man konstruerat speciella formar som liknade tegelstenar. Till kyrkan gick det åt 200000 slaggtegel och alla dessa finns registrerade, sten för sten, i protokoll som berättar exakt var dessa skulle sitt i byggnaden.

Boxholms AB stod för byggkostnaderna

Allt bekostades av Boxholms AB som ägde kyrkan, ansvarade för skötseln och stod för alla kostnader. Såväl bruket som Ekeby och Åsbo pastorat ville att hela brukssamhället skulle ligga i Ekeby församling. År 1926 justerades församlingsgränserna och hela brukssamhället lades under Ekeby församling. Då överlämnade Boxholms AB kyrkan som gåva till Ekeby församling

Elektricitet från brukets anläggning

Kyrkans yttre taktäckning av svartplåt kom från brukets plåtvalsverk. Inredningsarbetet, inklusive den utsirade altarringen, är utfört på snickerifabriken. Redan från början användes elektricitet från brukets anläggning. (Källa:Tusenårssteg)

Predikstolen är av ek och har flersidig korg med målade bilder av evangelisterna. Predikstolen är troligen byggd efter ritning av kyrkans arkitekt Gustav Petterson.

Dopfunt av oxelträ, tillverkad av bildhuggare Bernhard Fälth, Tranås