Foto: Lisbeth Nilsson

Sya

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger öster om stationssamhället och är skild från samhället genom Svartån som rinner väster om kyrkan

Norr om kyrkan ligger Sya gård, som är en stor gårdsanläggning med byggnader från början av 1880-talet.  Kyrkan och Sya gård har delvis gemensam uppfartsallé. 

Det nuvarande församlingshemmet har tidigare varit skola och uppfördes under 1800-talet.

 

Sya kyrka

Sya kyrka ligger utefter gamla riksvägen mellan Mantorp och Mjölby. Delar av byggnaden kommer från den 1300-talskyrka som funnits på denna plats.

Vägbeskrivning till Sya kyrka

Kyrkvägen 5, 595 96 Mjölby

Kyrkstall Sya kyrkogård

Kyrkstallet skulle inte bara rymma kyrkobesökarnas hästar utan även klockarens ko, får och höns samt foder till dessa