Foto: Heidi Hermansson

Boxholms kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Boxholm. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Den äldre huvudgången går i nordväst/sydöst
och sedan vinklar kyrkogården mot söder. Längst i nordväst ligger Timmerö kapell, som byggdes som gravkapell, men som nu även används för gudstjänster.

Kyrkogården ligger skild från kyrkan, lägre belägen sydöst om höjden, som delvis är skogbevuxen.
Kyrkogården upplevs bestå av olika delar. I nordväst ligger den äldre delen med lite olika typer av gravvårdar.

Gravtradition 
Enskilda gravvårdar har ett högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde. Det gäller bl a de äldre gravvårdarna från 1800-talet, gravvårdar av järn eller med konstnärligt utförande. De äldre gravvårdarna berättar om när kyrkogården togs i bruk.
Titlar på gravvårdar berättar om en trakts näringsliv och sociala struktur. I
Boxholm är det stor variation på titlar; lantbrukare visar på den omgivande landsbygden, olika hantverk är representerade liksom tjänstemän. Antalet titlar med anknytning till järnbruket är märkbart. Här finns smältsmed, masmästare, valsmästare, bruksintendent, gjutmästare, hopslagare och malmlossare m fl.

Följande gravskick finns på kyrkogården


Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravlund
Askgravlund har en kollektiv karaktär och är en utveckling från minneslunden. Vilket betyder att askgravlund inte är anonym utan uppsättning och utformning av namnplattor ordnas av förvaltningen mot en avgift. 
Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt med tiden 25 år, förvaltningen ansvarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna. 
Endast 2 gravsättningar får ske i samma grav och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. 
Krukväxter, utplanteringsväxter och annan utsmyckning får ej förekomma och tas bort av förvaltningen. 
Ljus/lykta och krans får placeras på gravplatsen under tiden 1 november - 15 april. 


Minneslund 
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Boxholms kyrka.

Boxholms kyrka

Kyrkan med sitt cirka 50 meter höga torn är belägen uppe på en kulle intill Svartån och syns på långt håll när man närmar sig samhället

Foto: Heidi Hermansson
Foto: Heidi Hermansson