Foto: Lisbeth Nilsson

Viby kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Vifolka/Mantorp. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården omgärdas av en mur med varierat utseende och olika höjd, utförd som halvmur och stödmur. År 1932 utvidgades kyrkogården mot norr. På kyrkogården finns flera gravvårdar över personer som haft betydelse för samhället Mantorps tillkomst. I området omedelbart norr och söder om kyrkan är raderna med gravvårdar utglesade. Den nya kyrkogården med sina högre rygghäckar har en mer strikt och enhetlig karaktär. De övervägande sentida, låga och breda gravvårdarna bidrar till detta intryck. Nya kyrkogården ligger lägre än den äldre delen och skillnaden i utformning är tydlig.

Gravtradition
Väster om kyrkan finns två stenar från 1740- respektive 1750-talet av mycket stort kulturhistoriskt intresse. Norr och söder om kyrkan finns större familjegravar med höga gravvårdar. En av vårdarna har en porslinsmedaljong föreställande Dagen. På kyrkogården finns flera gravvårdar över personer som haft betydelse för samhället Mantorps tillkomst och det finns även två sentida gravvårdar med ett hästhuvud som symbol. Dessa anknyter till den starka ställning hästsporten har i området med bl a Mantorps Travbana, som ligger inom socknens gränser. Viby märks bl a flera köpmän som har anknytning till tätorten Mantorp. I övrigt dominerar ”lantbrukaren”.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Minneslund Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravplats 
I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).
Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

 Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Askgravplats Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Viby kyrka

Kyrkans äldsta delar räknas till 1100-talet, men den är till- och ombyggd flera gånger. Det medeltida tornet ses från E4:an strax öster om Mantorp. Kyrkan nås från den gamla riksvägen som går mellan Mantorp och Linköping.