Foto: L Nilsson

Åsbo kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Boxholm. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Åsbo kyrka och kyrkogård ligger i Åsboåns dalgång.
Kyrkan ligger i stort sett mitt på den äldsta kyrkogårdsdelen med långhuset i väst/östligriktning.
Väster om kyrkogården finns en höjd där den gamla klockstapeln var
placerad, och där ännu den fd klockargården ligger, en byggnad i en våning med
faluröda panelklädda fasader och tegeltäckt sadeltak.

Gravtradition
Kyrkogården består i stort sett av tre delar med varsin karaktär. Den gamla kyrkogården har en delvis ålderdomlig karaktär med ett relativt stort inslag av äldre höga gravvårdar och en del gravomgärdningar. Den nya kyrkogården från 1920-talet har en till stora delar enhetlig utformning med en tydlig äldre uppdelning av kvarteren i familjegravar och enkelgravar, eller s k linjegravar, i kvarterens mitt. Utvidgningen från 1970-talet utgörs till största delen av öppna gräsytor utan gravvårdar. I Åsbo har många gravvårdar titlar med kyrklig anknytning, t ex komminister och kyrkovärd. I övrigt berättar gravvårdarna om jordbruket, skogsbruket och järnvägen mm.

Minnessten
Vid södra ingången till Åsbo kyrka står en enkel gravsten, rest av tacksamma
sockenbor, med inskriften: ”Här vilar i Heranom fordom Asbo församlings redlige
lärare komministern och vice pastorn Gabriel Atterbom” Gabriel Atterbom var far till skalden Per Daniel Amadeus Atterbom.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats 
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravlund
Askgravlund har en kollektiv karaktär och är en utveckling från minneslunden. Vilket betyder att askgravlund inte är anonym utan uppsättning och utformning av namnplattor ordnas av förvaltningen mot en avgift. 
Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt med tiden 25 år, förvaltningen ansvarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna. 
Endast 2 gravsättningar får ske i samma grav och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. 
Krukväxter, utplanteringsväxter och annan utsmyckning får ej förekomma och tas bort av förvaltningen. 
Ljus/lykta och krans får placeras på gravplatsen under tiden 1 november - 15 april.

Minneslund 
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

 

Åsbo kyrka med kyrkogården och dess gravstenar i förgrunden.

Åsbo kyrka

Åsbo kyrka är en medeltida kalkstenskyrka, de äldsta delarna är troligtvis från 1100-talets slut.