Ödeshögs kyrka.
Foto: Tommy Hvitfeldt

Ödeshögs kyrka

Ödeshögs kyrka är ursprungligen från 1100-talet och centralt belägen i Ödeshögs centrum

Lyssna på en guidning om Ödeshögs kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Ödeshögs kyrka Foto: L Nilsson

Kyrkan står öppen året runt för besök och andakt och här firas ett aktivt gudstjänstliv med gudstjänst eller högmässa varje söndag kl 11.00 
Miljön runt kyrkan präglas fortfarande av den tid då kyrkplatsen var socknens centrum. Kyrkan uppfördes av sten under 1100-talet med ett litet rektangulärt långhus, smalare korabsid och östtorn.

Kyrkan har under århundradens lopp gengått omfattande förändringar och endast koret med östtornet är bevrat från den ursprungliga medeltida kyrkan. Ödeshögs kyrka tillhör en av länets tre bevarande romanska östtornskyrkor.

Församlingens exp finns i församlingshemmet, Storgatan 9 och är öppen säkrast onsdagar kl 10-12 och då finns en präst på plats. Övriga tider är det öppet när det finns personal i huset.

Telefon vx 0142-552 00